QWNx@璷t
{փWv TW`
QWNx@璷t
AubN dubN
Ԗ lc z R ہX zk |i
Ԗ O|PO
O|X
O|PO
O|QQ
0 4 5 S|O
R|O
X|P
3 0 1
lc PO|O
P|PT
O|PO
P|PR
1 3 4 O|S
O|PO
O|PW
0 3 4
z X|O
PT|P
O|W
Q|W
2 2 3 zk O|R
PO|O
T|V
1 2 3
R PO|O
PO|O
W|O
Q|PQ
3 1 2 |i P|X
PW|O
V|T
2 1 2
ہX QQ|O
PR|P
W|Q
PQ|Q
4 0 1
aubN eubN
i HÖk J l k m
i R|R
T|P
U|W
X|P
2 1 1 3 k W|P
X|U
P|W
2 1 2
R|R
S|V
T|R
QR|V
2 1 1 2 P|W
T|T
O|V
0 2 1 4
HÖk P|T
V|S
O|PO
PQ|U
2 2 4 m U|X
T|T
O|R
0 2 1 3
J W|U
R|T
PO|O
PP|P
3 1 1 W|P
V|O
R|O
3 0 1
l P|X
V|QR
U|PQ
P|PP
0 4 5
bubN fubN
OdN _O TOKIWA C Od L쌴
OdN V|R
S|O
V|O
X|P
4 0 1 TOKIWA V|O
U|Q
U|S
3 0 1
R|V
R|Q
X|W
U|T
3 1 2 C O|V
T|U
S|P
1 2 3
O|S
Q|R
S|O
X|P
2 2 3 Od Q|U
U|T
PP|S
2 1 2
_O O|V
W|X
O|S
Q|R
0 4 5 L쌴 S|U
P|S
S|PP
0 3 4
P|X
T|U
P|X
R|Q
1 3 4
cubN gubN
xc ԕ xF H l
O|PO
R|PO
PU|T
1 2 3 xF Q|T
PR|P
S|Q
2 1 2
xc PO|O
T|W
PO|O
2 1 2 T|Q
Q|P
T|O
3 0 1
PO|R
W|T
PO|O
3 0 1 H P|PR
P|Q
V|S
1 2 3
ԕ T|PU
O|PO
O|PO
0 3 4 l Q|S
O|T
S|V
0 3 4